Certyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego

Informacje o wszystkim

Certyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego

22 sierpnia 2019 Bezpieczeństwo 0

 

Instalacje, które z założenia mają zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie muszą być w pełni sprawne. Dotyczy to w szczególności systemów sygnalizacji pożaru czy oświetlenia awaryjnego. W szczególności te drugie instalacje muszą być regularnie sprawdzane tak żeby zachować ich pełną sprawność. W rozbudowanych budynkach może być jednak zainstalowanych kilka tysięcy opraw co sprawia, że fizyczne sprawdzenie tak dużej liczby urządzeń zajęłoby bardzo dużo czasu.

Możliwości zdalnego monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego

oświetlenie awaryjne monitoringWłaśnie dlatego stosowane są systemy takie jak oświetlenie awaryjne monitoring, które umożliwiają scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi oprawami zainstalowanymi w budynku. Systemy te zapewniają szybki dostęp oraz możliwość sprawdzenia czy wszystkie oprawy są sprawne. Możliwa też jest kontrola baterii, które niektóre oprawy posiadają w swojej strukturze. Warto dodać, że do najważniejszych parametrów takich urządzeń należą między innymi: rodzaj napięcia zasilania oraz jego wartość, stopień ochrony obudowy czy rodzaj zastosowanego źródła światła. Oprawy oświetlenia awaryjnego są instalowane w obiektach w celu doświetlenia dróg oraz wyjść ewakuacyjnych w momencie zaniku oświetlenia podstawowego. Powinny one posiadać stosowne dokumenty wydane przez akredytowane laboratoria. Tylko w ten sposób może być zapewniona ich wymagana jakość oraz niezawodność.

Rozwiązania certyfikowane są bowiem zgodne z normami międzynarodowymi, które określają zestaw cech oraz parametrów, które powinno posiadać dane urządzenie. W normach zawarte są również badania oraz sposób ich wykonania. Jak widać oświetlenie awaryjne podlega wielu różnym wymogom. Nie jest to dziwne ponieważ instalacje tego typu znacznie wpływają na bezpieczeństwo osób zgromadzonych w obiekcie. Podczas ewakuacji wskazują one bowiem kierunek oraz drogę ucieczki w sytuacjach zagrożenia.