Dotacja z Unii Europejskiej

Informacje o wszystkim

Dotacja z Unii Europejskiej

4 listopada 2018 Biznes i praca 0

Dzięki środkom unijnym możemy się cieszyć nowymi mostami, drogami, rekreacyjnymi ośrodkami, a także możemy korzystać z usług nowych, innowacyjnych firm. Dotacje mają na celu poprawę jakości życia społeczeństwa i rozwój poszczególnych regionów kraju. 

Co powstaje dzięki dotacjom w Toruniu?  

urząd marszałkowski toruń dotacjeO dofinansowanie może się starać każde miasto w Polsce i każda osoba indywidualna. Niemalże każdego roku urzędnicy rozdysponowują milionowe dotacje na przeróżne cele w każdym zakątku Polski. W Toruniu postało mnóstwo szkół publicznych i uczelni dofinansowanych ze środków unijnych. Wiele firm produkcyjnych, dzięki pozyskanym środkom otworzyło nowe linie technologiczne, które poszerzyły ich działalność i pozwoliły wejść na nowe rynki zbytu. Urząd Marszałkowski Toruń dotacje co rok rozdziela pomiędzy małe i duże firmy, a także te, które dopiero mają powstać dzięki otrzymanym środkom. Pieniądze z Unii są z góry określone na każdy rok kalendarzowy, dlatego fundusze z poszczególnych programów, są dostępne w określonej wysokości i tylko do momentu ich wyczerpania możemy składać wnioski. Każdy kto ma dobry pomysł i biznes plan, może wystartować w kwalifikacjach do uzyskania środków unijnych. Jeżeli uda się je nam otrzymać na pożądany cel, to musimy je wydatkować zgodnie z założeniami w biznes planie, a potem faktury potwierdzające te wydatki należy przedłożyć w urzędzie, albo w instytucjach, w których składaliśmy wniosek o dotację. Z roku na rok jest coraz mniejsza pula pieniędzy, gdyż kończy się program pomocowy z Unii.

Jeżeli nasz pomysł może być sfinansowanych dzięki środkom unijnym, to nie warto z tym długo czekać, bo decyduje też kolejność zgłoszeń, a pula pieniędzy jest w określonej wysokości. Możemy się starać o dotację nawet w wysokości kilku milionów złotych.