Jakie fumiganty są obecnie stosowane?

Informacje o wszystkim

Jakie fumiganty są obecnie stosowane?

11 marca 2023 Usługi 0

Na terenie wszelkich zakładów produkcji żywności należy zapewnić przede wszystkim sterylne warunki pracy. W tym celu należy wdrożyć odpowiednie procedury postępowania jeśli chodzi o czystość. Dodatkowo niezbędne jest również podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych zapobiegających pojawieniu się szkodników na terenie fabryki, czy w obrębie szczególnie chronionych obszarów.

Jak wygląda zabieg fumigacyjny?

regularna fumigacja w poznaniuW tym celu wdrażane są odpowiednie strategie zarządzania jak i również podejmowana współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Warto wspomnieć, że oprócz działań prewencyjnych czasami potrzebne są również działania doraźne. W tym celu wykonywana jest regularna fumigacja w poznaniu, gdzie funkcjonuje wiele zakładów zajmujących się produkcją żywności. Calem fumigacji jest zwalczanie gryzoni oraz owadów z wykorzystaniem substancji chemicznych w formie dymu, pary czy gazu. Proces ten przeprowadzany jest przeważnie w pomieszczeniach wykonanych z drewna. Jego skuteczność jest bardzo wysoka. Należy podkreślić, że proces ten jest neutralny dla materiału co jest bardzo ważne. Najczęściej stosowanym obecnie fumigatorem jest fosforowodór. Wcześniej wykorzystywany był również bromek metylu jednak obecnie się go nie stosuje ze względu na efekt cieplarniany. Jeśli chodzi o sam przebieg procesu to może on być realizowany na różne sposoby.

Jednym z najpopularniejszych jest zamknięcie obszaru w szczelnym namiocie, do którego wtłacza się gaz pod ciśnieniem. Warto wspomnieć, że wyżej opisywany proces jest realizowany w: przemyśle drzewnym, rolnictwie, ogrodnictwie czy przetwórstwie. Bardzo często również przeprowadza się go w budownictwie, gdzie niszczone są szkodniki elementów i konstrukcji drewnianych. Jak widać na terenie dużych miast funkcjonują specjalistyczne firmy zajmujące się zwalczaniem szkodników oraz owadów.