Pieniądze za wypadek kominukacyjny

Informacje o wszystkim

Pieniądze za wypadek kominukacyjny

29 czerwca 2019 Prawo 0

Niestety zdarza się, że ulegamy wypadkom komunikacyjnym. Kiedy wypadek zdarzył się nie z naszej winy, zazwyczaj ubiegamy się o odszkodowanie, ale coraz bardziej popularną formą jest ubieganie się o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku, ponieważ jest ono bardziej opłacalne niż odszkodowanie, jakie oferują firmy ubezpieczeniowe.

Czym jest zadośćuczynienie za wypadek?

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjnyNależy zacząć od tego, że zadośćuczynienie  za wypadek komunikacyjny to inny rodzaj świadczenia niż odszkodowanie, chociaż wiele osób zawsze używa tego terminu. Tymczasem odszkodowanie dotyczy tylko szkód, które mają charakter majątkowy, czyli jest to np. uszkodzony samochód, zniszczone mieszkanie ukradziony telefon itp.  Natomiast wspomniane zadośćuczynienie jest próbą rekompensaty negatywnych przeżyć, takich jak ból, cierpienie, utrata zdrowia czy przymusowa rezygnacja z planów. Aby móc ubiegać się o zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy, czyli zgłosić szkodę osobową. Zazwyczaj mamy przewidziane na to 3 lata od dnia zdarzenia. Po upływie tego czasu roszczenia przedawniają się. W przypadku, gdy wypadek był poważny w skutkach, czyli jako poszkodowany doznamy rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni, jego spowodowanie zostanie potraktowane jako występek. W takich sytuacjach roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat od zdarzenia. Z reguły bardzo trudne jest określenie wysokości żądanego zadośćuczynienia i nam jako poszkodowanym sprawia do problem. Wtedy możemy zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej.

Lepiej byłoby nie ulegać wypadkom i nie musieć korzystać z takiego świadczenia. Jednak jeżeli mamy możliwość uzyskania rekompensaty za poniesione straty, zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny jest dobrym i lepszym rozwiązaniem od odszkodowania, które nie zawsze odzwierciedla poniesione krzywdy.