Rola systemu SSP

Informacje o wszystkim

Rola systemu SSP

28 września 2017 Technologia 0

SSP to system wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego w budynkach, który ma na celu powiadomić o pożarze w budynku, zanim zajmie on znaczną powierzchnie i będzie dużo trudniejszy do opanowania. Jest to bardzo ważny system który ma chronić życie i zdrowie osób przebywających w budynku.

Zastosowanie ostrzegawczego systemu SSP w budynkach

Podstawową funkcją tego system SSPsystemu, to wykrycie pożaru w szybkim czasie by dać służbom i straży pożarnej, wystarczająco dużo czasu, na ewakuowanie i ratowanie życia osób, które w danym momencie przebywają w budynku. System powiadamia jednostkę Straży Pożarnej najbliższą budynkowi, w którym znajduje się pożar. Składa się z centrali przeciwpożarowej, czujników, ręcznych przycisków ostrzegających i modułów oraz urządzeń sygnalizacyjnych. Czujniki są rozmieszczone różnych miejscach budynku i mają za zadanie wychwycić wydobywający się dym, podniesioną temperaturę czy zaczątki płomieni pojawiającego się pożaru. System monitoruje również stan otwarcia drzwi ewakuacyjnych, bram i kurtyn przeciwpożarowych. Montaż takiego systemu wymaga specjalistycznych ekip i wiedzy na temat sposobu rozmieszczenia urządzeń w budynku, aby system działał w pełni optymalnie i niezawodnie. By zakupić i zamontować taki system w budynku, najlepszym wyjściem jest zamówienie firmy montującej zabezpieczenia przeciwpożarowe.

System SSP to jeden z najważniejszych elementów budynków użytkowych, od którego zależy ratowanie przede wszystkim ludzkiego życia oraz dobytku właścicieli budynku. Jego zamontowanie, gwarantuje ochronę obiektu przed śmiercionośnym żywiołem jakim jest ogień. Nie powstrzyma on całkowicie przed pożarem, ale pozwoli powiadomić o nim szybko zanim się rozprzestrzeni, co dla strażaków jest najważniejszą sprawą.