Trwałe styczniki elektryczne

Informacje o wszystkim

Trwałe styczniki elektryczne

4 kwietnia 2018 Technologia 0

W układach automatyki przemysłowej najważniejszym parametrem i cechą podzespołów elektronicznych jest ich niezawodność. W rozwiązaniach różnych fabryk nie ma miejsca na przestoje spowodowane awariami. Oczywiście sytuacje takie mają i będą miały miejsce, jednak rolą projektantów instalacji jest jak największe ograniczenie ich występowania. W tym celu w układach elektrycznych zainstalowanych na obiekcie stosuje się rozwiązania sprawdzone, skuteczne a przede wszystkim niezawodne.

Zjawisko próżni wykorzystywane w stycznikach

niezawodny stycznik próżniowyWszystkie te wytyczne spełniają komponenty oferowane przez renomowanych producentów. Jednym z najważniejszych komponentów stosowanych w fabrykach oraz zakładach przemysłowych jest stycznik. Element ten jest niewątpliwie najszerzej spotykany w układach automatyki. Umożliwia on separację galwaniczną obwodów co umożliwia bezpieczne załączanie obwodów, w których panują niebezpieczne dla życia ludzkiego napięcia. Najpowszechniej stosowany jest niezawodny stycznik próżniowy, który ze względu na swoje właściwości zapewnia najlepsze parametry pracy. Stycznik próżniowy ze względu na swoją budowę może być eksploatowany przez długie okresy czasu. Podstawowym parametrem styczników oprócz napięcia oraz maksymalnego prądu, który może przez nie płynąć jest ilość cykli przełączenia zestyków. Parametr ten jest bardzo istotny z punktu widzenia niezawodności oraz trwałości budowanego obwodu.

Po osiągnięciu założonej przez producenta liczby przełączeń stycznika niezbędna jest jego wymiana. Z biegiem czasu degradacji ulegają zestyki, które w końcowej fazie eksploatacji ulegają wypaleniu. Styczniki próżniowe posiadają mogą być przełączane setki tysięcy razy co jest ich niewątpliwą zaletą. Komponenty te są bardzo wytrzymałe oraz zapewniają dobre parametry elektryczne.